Equip de Govern

José Ruiz Marín
Alcalde-president

REGIDORIES

José Ruiz Marín 
 Alcalde
Regidor d’Hisenda, Règim Intern, Obres i Serveis, Tècnic de Protecció Civil
 jruiz@montferri.altanet.org

Bartomé Jané Areny
 Tinent d'alcalde
Regidor d’Urbanisme, Agricultura, Medi Ambient, Enllaç Urbanitzacions
bjane@montferri.altanet.org

Maria Luisa Blázquez Gonzalez
Regidora de Serveis Socials, Salut, Educació, Mitjans de Comunicació, Joventut i Gent Gran
mblazquez@montferri.altanet.org

Francisco Cervantes Martinez
Regidor de Cultura, Esports, Festes, Turisme i Tresorer
fcervantes@montferri.altanet.org