L’església de Sant Bartomeu és l’església parroquial de Montferri, està situada al carrer de l’església i està catalogada com a bé cultural d’interès local.

Està documentada des del segle XIII,donació feta per la senyora Guilleuma de Castellvell el 19 d’abril de 1214. Es va bastir aprofitant les restes d’una construcció anterior, d’inicis del segle XII. És de planta basilical, i el seu interior presenta diversitat d’estils a causa de les successives reformes. La nau esquerra és la part més antiga de l’església. Al segle XII s’atribueix l’arc de ferradura, avui tapat, de la façana sud. 

Exteriorment l’església presenta dos elements remarcables: la portada de la façana principal  i el campanar. La façana principal data del segle XVIII, concretament de l’any 1789, d’acord amb la inscripció que hi figura. Pocs anys després, el 1797, es va realitzar el campanar.

Durant la guerra civil es van cremar peces de gran valor artístic com el retaule barroc.

Conserva a la seva sagristia un conjunt de ciris pasquals, que s’inicien el 1978 fins a l’actualitat.