PAM

ANY 2015 
 
L’AJUNTAMENT DE MONTFERRI HA REBUT DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2013-2016 L’IMPORT DE 42.134,69€  PER DESPESES CORRENTS SEGONS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DEL DIA 29 DE MAIG DE 2015.
 
ANY 2014

L’AJUNTAMENT DE MONTFERRI HA REBUT DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2013-2016 L’IMPORT DE 42.134,69€ CORRESPONENTS A L'ANUALITAT 2014 PER DESPESES CORRENTS SEGONS ACORD DE PLE DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2014.

 
ANY 2013

L’AJUNTAMENT DE MONTFERRI HA REBUT DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2013-2016 L’IMPORT DE 42.134,69€ CORRESPONENTS A L'ANUALITAT 2013 PER DESPESES CORRENTS SEGONS ACORD DE PLE DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2013.
 
 
ANY 2012 
 
L’AJUNTAMENT DE MONTFERRI HA REBUT DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2012 L’IMPORT DE 44.328,01€  PER DESPESES CORRENTS SEGONS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DEL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2012.