Recollida residus voluminosos

INFORMACIÓ D’INTERÈS:

Calendari 2020Normes del Servei

 

Amb l’objectiu de millorar el servei de recollida de residus voluminosos, que fins ara hem prestat a través de la deixalleria mòbil, s’ha decidit implantar el sistema porta a porta com el sistema de recollida habitual d’aquest tipus de residus. 

Per a la correcta utilització d’aquest sistema de recollida cal que els usuaris indiquin a l’Ajuntament la seva intenció de fer ús del servei, alguns dies abans de la recollida, i que el mateix dia de la recollida dipositin aquests residus a la porta de casa seva per a què els encarregats de la recollida els puguin recollir.

Els residus voluminosos que es poden reciclar són: plàstics, ferralla i metalls, vidre pla o armat, mobles, matalassos i fustes. Cal evitar que els residus es trenquin, per tal que puguin ser reciclats adequadament. Els liquids s’hauran de dipositar a la caixa en ampolles o bidons ben tancats fins a un màxim de 3 litres i caldrà indicar el nom del material en cas que es tracti de productes perillosos que no es puguin identificar a simple vista. Pel què fa als fluorescents, piles, aparells elèctrics, etc. es recomana el seu reciclatge a través dels seus punts de venta. Els medicaments s’han de reciclar a través dels contenidors ubicats a les farmàcies (punt SIGRE) i les xeringues i demés residus sanitaris a través dels contenidors ubicats als hospitals o als centres mèdics. Els envasos de fitosanitàris també s’hauran de dipositar en contenidors especials ubicats als punts de venta d’aquests productes (punt SIGFITO) com poden ser cooperatives, empreses distribuidores, etc. Les reuines i l’amiant son materials que caldrà reciclar a través d’un gestor autoritzat. I finalment, cal informar que les indústries i els professionals no poden utilitzar aquest servei de recollida.

Per qualsevol aclariment o dubte podeu posar-vos en contacte amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp o bé amb l’Ajuntament de Montferri.  

 

Darrera Actualització – Octubre 2020